• Život mě obdaroval vysokou citlivostí, kterou vnímám skrze své dlaně a tělo
  • Díky svému životnímu příběhu jsem se naučila velmi empaticky vnímat druhé, provádět je vlastními pocity, vytvářet pocit bezpečí a uvolnění
  • Věnuji se pohybu a tělu od svých studií na vysoké škole (obor tělesná výchova – francouzský jazyk)
  • Posléze mě začala zajímat práce s hlubokým stabilizačním systémem, bioenergetikou, souvislosti tělesné a duševní (psychosomatika)..
  • Můj přístup je velmi respektující
  • Záměrem je impulz, inspirace
  • Ladění se na svou přirozenost
  • Věnuji se pouze tomu, co jsem si prožila na „vlastní kůži a srdce“

Mgr. Lada Dudová