Rozvést se…?

Před rozvodem jsem se nejvíc bála samoty. Ale dneska vím, že jsem se bála své vnitřní kritiky, přísnosti, pocitu selhání, viny. Moc dobře jsem si uvědomovala ten nepříjemný jebavý zvuk uvnitř mě samotné. Už je to šest let a s úctou sama k sobě musím uznat, že jsem ty hlasy a ten temný tíživý sliz proměnila v naději a doslova sama sobě svítím do dalších odmítaných částí sebe sama. Rozmělňuju a roztávám svou krutost, sebedestrukci, závislost na emoční bolesti. Už tam toho moc není, už je to jednoduché to rozpoznat. Už píšu svůj příběh úplně z jiného úhlu pohledu na život 🙂 V samotě se můžeme naučit být si tím nejlaskavějším parťákem:)

  • 11.7.2021